INFORMACJE NA TEMAT REKRUTACJI DO KLASY I
w PSP nr 5 w Radomiu

DRODZY  RODZICE,

przypominamy, że zbliża się termin rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 do pierwszej klasy Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Marii Dąbrowskiej  w Radomiu.

Rekrutacja do pierwszej klasy od 8 marca (godz. 10:00) - do 1 kwietnia 2022 roku (do godz.15:00).

Zapisy do szkoły odbywają się wyłącznie drogą elektroniczną przez Zintegrowany System Zarządzania Oświatą na terenie Gminy Miasta Radomia pod adresem:
https://naborsp-kandydat.oswiatawradomiu.pl/radom     
lub
https://portal.oswiatawradomiu.pl/jst/radom/CMS/nabory.aspx

Wypełnione i podpisane przez każdego z rodziców/prawnych opiekunów wnioski wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów rekrutacyjnych należy dostarczyć do szkoły: do 21 kwietnia 2022, do godz. 15:00. 

Informacje na temat rekrutacji do naszej szkoły można uzyskać pod numerem telefonu: 48 364 46 44

POTWIERDZENIE WOLI uczęszczania dziecka do klasy pierwszej w PSP nr 5 w Radomiu 

HARMONOGRAM NABORU ELEKTRONICZNEGO do klas pierwszych w roku szkolnym 2022/2023 

UCHWAŁA NR 460/2017 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU W SPRAWIE OKREŚLENIA KRYTERIÓW REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH 

ZARZĄDZENIE Nr 3218/2022 PREZYDENTA MIASTA RADOMIA