Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu informuje o zasadach i trybie składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkujących na terenie miasta Radomia w roku szkolnym 2022/2023.
Wnioski o stypendium szkolne na rok szkolny 2022/2023 mogą być składane w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu przy ul. Limanowskiego 134, jak również korespondencyjnie i za pośrednictwem platformy e-PUAP, w nieprzekraczalnym, ustawowym terminie, od 1 do 15 września 2022 r.

W załącznikach poniżej znajdują się wszystkie informację o zasadach przyznawania w/w świadczenia:

Procedura.pdf

 

Pouczenie o sposobie wypełniania wniosku.pdf

Stypendium wniosek 2022 2023.pdf

Dodatkowa strona do wniosku.pdf

Klauzula stypendia.pdf

Wydatki kwalifikowane.pdf

Oświadczenie art.41 kpa.pdf

Oświadczenie art. 75 kpa.pdf

Oświadczenie gospodarstwo.pdf

Oświadczenie o dochodach.pdf

Oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły.pdf

Oświadczenie pieniężna.pdf