Komunikaty

Tutaj znajdziesz szczegółowe informacje o zasadach przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019.

Więcej: Strefa Ósmoklasisty